Project Description

Klinik Kesihatan Bandar Cheras

Build and Deliver Klnik Kesihatan 2, Pejabat Kesihatan and Kuarters Integrasi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur at Bandar Cheras.

Project Details

Contract Value
RM 130 million
Completed
2012